Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Verbindingskr8. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Verbindingskr8. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Verbindingskr8 verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Verbindingskr8, neem dan gerust contact op info@verbindingskr8.nl.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Verbindingskr8. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Verbindingskr8 via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je vraag te beantwoorden of een voorstel of dienst aan te bieden, zoals je naam, e-mailadres, onderwerpt en bericht. Op het moment dat je zelf contact op neemt met Verbindingskr8 via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De website van Verbindingskr8 verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Ontvangers

De gegevens die Verbindingskr8 ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Hostboss

De e-mail van Verbindingskr8 wordt gehost bij Hostboss. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostboss.

De back-ups van de website worden ook opgeslagen bij Hostboss. Gegevens die jij achterlaat op de website van Verbindingskr8 zijn op de servers van Hostboss opgeslagen.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Verbindingskr8, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Verbindingskr8 of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Verbindingskr8. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoorden/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Verbindingskr8 privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Verbindingskr8 ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Verbindingskr8 vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@verbindingskr8.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten aanpassen door Verbindingskr8. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Verbindingskr8 opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Verbindingskr8 al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Verbindingskr8 vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Verbindingskr8 niet op de juiste manier met jouw gegevens om gaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Verbindingskr8 jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@verbindingskr8.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummeren BSN onleesbaar zijn gemaakt. We streven ernaar om binnen een week te reageren.

Plichten

Verbindingskr8 verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Verbindingskr8 de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Verbindingskr8 met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Verbindingskr8 behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Verbindingskr8 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Verbindingskr8 te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Cookies